Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1-2, art.14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO) informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest: PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, wpisaną  do EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  POD NR 854 ,1147 prowadzonej przez Wójta gminy Dwikozy. Adres siedziby wykonywania działalności i adres do korespondencji; 27-612 Wilczyce 185, NIP;  PL8641340254, REGON 830312837, adres poczty elektronicznej: biuro@sanpack.pl.
2.    Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 27-612 Wilczyce 185 lub e-mail: biuro@sanpack.pl
3. Udostępnione nam danych za pośrednictwem formularza z naszego sklepu lub mailowo jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania oferty lub informacji i ewentualnej realizacji zamówienia.
4. PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY przetwarzać będzie podstawowe dane przekazane nam przez Pana/Panią, w następujących celach:
 – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 – realizacji zamówienia,
 – realizacji umowy lub działań mających na celu zawarcie umowy,
 – działań prowadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona i dochodzenie roszczeń, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych).
 – działań prowadzonych na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie
5. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane naszym pracownikom, współpracownikom, dystrybutorom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Prawa użytkownika
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 – dostępu do treści swoich danych,
 – poprawiania (sprostowania) swoich danych,
 – prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 – prawo przenoszenia danych,
 – prawo wniesienia sprzeciwu
Ma Pan/Pani prawo wniesienie skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania
Przekazywane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej,
– przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
– do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ochrona danych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pliki Cookies
SAN-PACK używa plików cookie, aby oferować podstawową afunkcjonalność sklepu internetowego i generować anonimowe statystyki dotyczące użytkowników z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics w celu udoskonalania zawartości i funkcjonalności witryny.

Odnośnik do innych stron
Na naszej stronie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Naszego serwisu, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zmiany polityki prywatności
Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na naszym serwisie internetowym.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).